Voditelji i suradniciPovijest nastanka Teatra PUNA KUĆA:

Udruga za poticanje razvoja djece i roditelja „PUNA KUĆA“ osnovana je 15. studenog 2007. godine s ciljem poticanja ukupnog psiho-fizičkog razvoja djece i roditelja te njihovih međusobnih odnosa, kao i obogaćivanja života u lokalnoj zajednici kroz poticanje razvoja suradničke mreže roditelja i djece Novog Zagreba i šire. Vremenom se javila potreba za produkcijom kazališnih predstava: Boje duge – priča o bojama, Ogledalce, ogledalce, Biberče i Bilo jednom jedno sunce. Svetlana Patafta, akademska glumica i jedna od osnivačica Udruge Puna kuća, i Irena Zeiner, mag. ing. tek. dizajna, osnivaju Umjetničku organizaciju „Teatar PUNA KUĆA“, koja je registrirana kod Ministarstva kulture RH u Registru umjetničkih organizacija pod brojem 367, dana 30. lipnja 2014. godine. Teatar PUNA KUĆA bavi se promoviranjem dramskog i likovnog stvaralaštva, s posebnim naglaskom na radu s djecom i mladima. Aktivnosti koje se provode: – Pripremanje i izvođenje kazališnih predstava. – Pripremanje i vođenje edukativnih radionica u cilju razvijanja kazališne kulture djece i mladih i poticanja njihovog kreativnog i estetskog razvoja. – Pripremanje izložbi i multimedijalnih projekata. – Pripremanje i vođenje stručnih seminara, kongresa, tribina, festivala, predavanja, sajmova i simpozija vezanih uz dramsku i likovnu umjetnost. – Promocija i rad na kazališnom i likovnom kulturnom identitetu u okviru domaće i svjetske umjetničke scene. – Suradnja s pravnim i fizičkim osobama koje podupiru ciljeve Umjetničke organizacije. – Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u edukativnom radioničkom programu, kao i pripremanju i izvođenju kazališnih predstava. – Izdavanje publikacija sukladno ciljevima i djelatnostima Umjetničke organizacije. – Obavljanje drugih poslova koji su potrebni za ostvarivanje programa umjetničke organizacije. Teatar PUNA KUĆA produkcijski u potpunosti preuzima brigu o gore navedenim predstavama od rujna 2014 godine: Boje duge – priča o bojama, Ogledalce, ogledalce, Biberče i Bilo jednom jedno sunce. Od sezone 2014. / 2015. u suradnji s Kazalištem Mala scena izvodi predstavu „Boje duge – priča o bojama“ i nalazi se na redovitom repertoaru Male scene.