Frana Marija Vranković

FRANA MARIJA VRANKOVIĆ završila je kazališnu režiju hrvatskom praizvedbom duodrame Dvolična igra T. Williamsa na Sceni Lea Deutsch u Zagrebu te je stekla akademsku titulu magistre kazališne režije. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade te Stipendije Tomislav Durbešić. Stručno se usavršavala na Sveučilištu u Beču. Režirala je dvadesetak profesionalnih predstava, a s kolegama je u Dubrovniku pokrenula udrugu Sve ostalo je glazba, u sklopu koje realizira edukativne glazbeno-scenske programe. Dvanaest godina bavi se dramskom pedagogijom te je vodila dramske skupine na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Kazališne radionice za studente i dramske pedagoge vodila je na Sveučilištu u Heidelbergu, Sveučilištu u Zagrebu (Učiteljski fakultet i Hrvatski studiji) te u Teatru Tirena. Vanjska je predavačica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu te Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu. Trenutno u Gradu Krku vodi projekt “Mladi za mlade u malome gradu” Hrvatskoga društva dramskih umjetnika.  Ima status samostalne umjetnice. Više na: https://www.sveostalojeglazba.com/frana-marija-vrankovic