PUNA KUĆA PRIČA – edukacija odgojitelja u oblasti dramskog stvaralaštva pri obradi
srpske književnosti u radu s djecom
U projektu su sudjelovali odgojitelji Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO. Program u tom vrtiću se odvija na jeziku srpske nacionalne manjine i na hrvatskom jeziku. Cilj projekta je bio da se odgojitelji educiraju u oblasti dramske umjetnosti kroz uvide u različite vrtse dramskog stvaralaštva za djecu i da skupa s mentorom umjetnikom obrade tekstove iz srpske književnosti za djecu po svom izboru.
Završni video radovi namijenjeni su djeci različite dobi. Kao edukativan materijal mogu ih  koristiti i odgojitelji drugih vrtića za obradu određenih tema i upoznavanju s opusom pjesnika i pisaca srpske književnosti za djecu.
Ovaj projekt je nastavak razvijanja platforme Teatra Puna kuća i dječjih vrtića u Hrvatskoj s namjerom razvijanja bolje komunikacije između umjetničkog i obrazovnog sektora, boljeg razumijevanja međusobnih potreba i interesa i naglaska na važnost međusobne suradnje u procesu osmišljavanja i realizacije umjetničkog programa namijenjenog djeci od najranije dobi.
Umjetnička voditeljica i mentorica: Svetlana Patafta
Kamera i montaža: Marin Bukvić
Partner: Dječji vrtić Zlatokosa iz Borova, Hrvatska
Financiralo Ministarstvo kulture i medija RH u okviru Pograma razvoja novih
kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini.