Tonka Maleković

TONKA MALEKOVIĆ (1982.) samostalna je likovna umjetnica, diplomirala na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine.

Od 2003. godine aktivno sudjeluje na suvremenoj umjetničkoj sceni, izlažući na relevantnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu te realizirajući projekte u javnom prostoru.

Dobitnica je više nagrada i priznanja te umjetničkih rezidencija. Članica je HDLU-a, HZSU-a,udruge za suvremenu umjetnost Slobodne veze te udruge PUNKT, kroz koju s kolegicom T. Vujasinović provodi višegodišnji putujuću interdisciplinarni pedagoško-umjetnički projekt “Grad na drugi pogled“.

2009. surađuje sa Svetlanom Pataftom likovno oblikujući predstavu za djecu 1,5+ “Boje duge”, 2011. na predstavi za djecu “Ruksakom po Evropi”, te 2017. na predstavi za djecu 1,5+ “Priča o velikom i malom”. Od 2014. surađuje s umjetničkom organizacijom Multimedijalna koliba, gdje sudjeluje u razvijanju i vođenju intermedijalnih i interdisciplinarnih kreativnih radionica za djecu.

Ostala radna iskustva u području umjetničkog obrazovanja obuhvaćaju rad u nastavi u srednjoj i u osnovnoj školi, povremeno vođenje različitih kreativnih radionica, ko-mentoriranje maturalnog projekta na HLMW9 u Beču, osmišljavanje programa prezentacija, predavanja, izložbi i radionica (VUMov UM) pri AKC Garaže, suradnju na kreiranju i provođenju studijskog kolegija na temu umjetnosti u javnom prostoru u 2015. na MAP/APURI, Rijeka, a u sklopu projekta “Grad na drugi pogled“.

2006. i 2007. s Martinom Miholić uređivala je multimedijalni program međunarodnog studentskog kazališnog festivala Test!

2011. radila je na realizaciji umjetničke instalacije “Crystal of Resistance”, švicarsko-francuskog umjetnika Thomasa Hirschhorna, kojom je predstavljao Švicarsku na 54. Venecijskom bijenalu.

2012., u suradnji s plesnim centrom Liberdance iz Zagreba,pokreće Haustor-galeriju Liberspace,u kojoj je do 2014. organizirala program privremenih umjetničkih intervencija.

2015. u sklopu projekta ACTOPOLIS, u organizaciji Goethe-Institutai organizacije Urbane Künste Ruhr, započinje projekt”Spaces Between (Living) Places”, koji se bavi temom recentnih migracija na relaciji Hrvatska – Njemačka te otad živi i stvara između Vrbovca, Zagreba, Stuttgarta i Kölna.