NEBO, ZEMLJA, KOTAČ

Datum Vrijeme Ulaznice Lokacija

Interaktivna predstava za djecu (4 – 8)

Priča, režija i izvedba: Svetlana Patafta

Scenografija i lutka: Nikolina Manojlović Vračar

Glazba: Lazar Novkov

Đelem, Đelem pjeva: Kristina Savkov

Suradnice: Višnja Katalinić, voditeljica Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj / Medina Šainovski, suradnica za romski jezik i Glas u predstavi / Dragana Dimitrov, voditelj Ogranka Gradske biblioteke “Trifun Dimić”, Šangaj u Novom Sadu

Dizajn reklamnog materijala: Marko Jovanovac, StudioText

Fotografije: Damira Tisaj, DV Cpelica Čakovec – Područji odjel Pirgo, Kuršanec

Partner: Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ u Zagrebu

Sufinancirali: Ured za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvo kulture RH

Premijera: 20.12.2022.

Jezici izvedbe: hrvatski, srpski i engleski

 

Djevojčica Kali (na romskom crna) odlazi u šumu tražiti prijatelja jer se druga djeca ne žele s njom igrati pošto ima tamnu kožu. U šumi susreće životinje i dolazi u različite situacije. Kad izađe iz šume naiđe na rijeku i legne na obalu, gleda zvijezde i zamisli želju da upozna pravog prijatelja. Iz vode joj se javlja Kali Sara (u romskoj mitologiji zaštitnica Roma) koja joj kaže da na svijetu ima dobrih i loših ljudi, a da će njeno srce znati tko joj može biti pravi prijatelj kad ga upozna. Kaže joj da pogleda oko sebe i Kali shvati da su upravo djeca u publici bila njena podrška na putovanju kroz šumu. U ime novog poznanstva zaplešu zajednički ples.

Djeca u publici aktivno sudjeluju u pričanju priče glumeći životinje, šumu, most i rijeku, a u jednoj sceni postaju i sami likovi u priči kad zamišljaju s Kali nebo, zvijezde i naglas izgovaraju svoje želje. Oni su aktivni pomagači kako pripovjedačici tako i glavnoj junakinji.

Drugi nivo predstave je jezični, upoznavanje romskog jezika kroz osnovne izraze i pojmove koji se koriste u predstavi. Glazba je autorska, s elementima romske glazbe. Glavni materijal koji je korišten u oblikovanju vizualnog identiteta predstave su marame i tijekom predstave djeca animiraju marame i platno ovisno o situacijama u kojoj se Kali nađe.

Ovo je treća predstava u programu Teatra Puna kuća „Multikulturom do kvalitetne kulture“ kojim želimo djecu potaknuti na poštivanje različitosti među ljudima i međusobno razumijevanje.

Predstavu je UNICEF HR uvrstio u svoj program “Jamstvo za svako dijete: Faza III – Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj” koji kroz inovativne pristupe osigurava najranjivijoj skupini djece pristup kvalitetnim uslugama s ciljem prekidanja ciklusa dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Predstava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Festivali: Dvorište ideja u Vinkovcima,  Grasshoppers festival u Balbrigganu i Sm(ALL) Folk festival u Dublinu u Irskoj.

 

ABOUT THE PERFORMANCE “SKY, LAND AND WHEEL”

A girl named Kali (in Romani means black) goes to the forest to search for a new friend because the other children do not want to play with her because she has dark skin. In the forest she meets animals and gets into different situations. When she comes out of the forest, she comes to the river and lies down on the bank, looks at the stars and makes a wish to meet a true friend. Kali Sara (in Romani mythology the protector of the Roma) appears in front of her out of the river and tells her that there are good and bad people she will meet in her life but her heart will know who can be her true friend when she meets him. She asks her to look around and Kali realizes that the children in the audience who supported her on her journey through the forest are those who can be her friends. In the name of a new friendship they dance together.

Children in the audience actively participate in the storytelling by playing animals, forest, bridge and river, and in one scene they themselves become characters in the story when they imagine the sky and the stars with Kali and say their wishes out loud. They actively participate in helping both the narrator and the main character for story to go on.

The second level of the performance is linguistic. Some basic words and expressions are used in Romani. Music is composed with elements of Roma music. Scarves are the main material used in creation of the visual identity of the performance, and children animate the scarves and canvas depending on the situations in which Kali finds herself.

This is the third performance in Teatar Puna kuća`s program “From Multiculture to the Culture” with which we want to encourage children to respect diversity in the society and feel empathy towards those who are in need.

UNICEF HR included it in its program “Guarantee for every child: Phase III – Testing the Guarantee for every child in Croatia”, which through innovative approaches provides the most vulnerable groups of children with access to quality services with the aim of breaking the cycle of child poverty and social exclusion.

International festivals: Grasshoppers festival in Balbriggan and Sm(ALL) Folk festival in Dublin, Ireland.