Zvukolika Šuma (3 - 10)

Datum Vrijeme Ulaznice Lokacija

Inspirirana pričom Lucije Stanojević

Režija: Svetlana Patafta
Autori:
Lucija Stanojević, violinistica i glazbena pedagoginja
Svetlana Patafta, glumica i dramska pedagoginja

Izvođači:

Dominik Kisić / Petra Bratković, violinisti i Svetlana Patafta, glumica

Glazba: Lucija Stanojević
Zagonetke: Aljoša Vuković
Izrada scenografije: Amir Sinanović
Foto: Mirko Cvetko

Dob: 3 – 10
Trajanje: 35 minuta

Priča je o osnovnim glazbenim pojmovima: zvuk, ritam, ton i melodija. Ovo je interaktivna predstava u kojoj publika izvodi određene glazbene i ritmičke etide skupa s izvođačima. Na kraju predstave postaje „orkestar“.
Prikazivanjem konkretnih strukturalnih cjelina koje se odnose na zvuk, ritam i melodiju u kombinaciji s fizičkim izričajem, ili vizualnim podražajem, djecu pripremamo za njihovo samostalno istraživanje u procesu učenja različitih aspekata glazbe.
Glazba se izvodi uživo na pozornici.